GEVAARLIJKE STOFFEN IN OPSLAG / PGS 15


Inleiding:
De training "Gevaarlijke stoffen in opslag en PGS 15" behandelt de regelgeving rondom de opslag van gevaarlijke stoffen, het herkennen en beheersen van de risico’s van gevaarlijke stoffen, welke veiligheidsmaatregelen er worden toegepast bij het werken met gevaarlijke stoffen en de praktische toepassing van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15.

Voor wie:
De training is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals veiligheidsadviseurs, HSE-medewerkers, PGS-coördinatoren en magazijnmedewerkers. 

Inhoud:
Tijdens de training gevaarlijke stoffen in opslag / PGS 15 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving: de Arbowet, het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) en de PGS 15 komen aan bod;
  • Risico's van gevaarlijke stoffen voor mens (toxicologie), milieu en eigendommen;
  • Aanduiding, benoeming en herkenning van gevaarlijke stoffen;
  • Risico’s bij opslag, transport en gebruik;
  • Benodigde veiligheidsmaatregelen bij werken met gevaarlijke stoffen;
  • Verzamelen van informatie van gevaarlijke stoffen;
  • Risicobeoordeling blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • Praktische toepassing PGS 15 en de belangrijkste voorschriften;
  • Afsluitend een toets, bij een positief resultaat ontvangt u binnen enkele dagen uw certificaat.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met de PGS 15-richtlijn en weten zij hoe zij gevaarlijke stoffen veilig kunnen opslaan. Zij zijn in staat om risico's te herkennen en beheersen. Weten welke veiligheidsmaatregelen er worden toegepast bij het werken met gevaarlijke stoffen. Ook zijn zij op de hoogte van de wettelijke eisen en regelgeving rondom opslag van gevaarlijke stoffen.

Locatie:
In Company (prijs op aanvraag)
Andere locatie in de omgeving van uw organisatie (prijs op aanvraag)

Duur:
Hele dag (8 uur), tijden in overleg
Halve dag (4 uur) herhaling, tijden in overleg

Tarieven:

€ 288,75 p.p. excl. btw hele dag
€ 204,75 per persoon excl. btw halve dag

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 deelnemers per training, training kan doorgang vinden vanaf 4 personen (op uw locatie)

Maatwerktraining:
Op aanvraag kan de training vooraf worden gespecificeerd op uw situatie. Samen met u kijken we wat nodig is.