WERKVERGUNNINGEN-SYSTEEM


Om gehoor te geven aan een veilige werkwijze bij onderhoudswerkzaamheden is het hanteren van werkvergunningen een vereiste.

Nadat immers een beoogde activiteit geïnventariseerd en gewogen is, is het de werkverantwoordelijke die uiteindelijk toestemming geeft voor de daadwerkelijke uitvoer van de geplande of niet geplande activiteiten. Middels een werkvergunning kan de uitvoerende er in grote mate op vertrouwen dat zijn uit te voeren activiteit op de agenda staat. Overigens zal de uitvoerende in kwestie altijd nog zijn "Last minute Risico Analyse" uit moeten voeren om er zich van te vergewissen dat hij veilig aan de werkzaamheden kan beginnen. 

Ook in omgekeerde richting kan het inleveren van een werkvergunning bijdragen aan een veilige en goede start van bijvoorbeeld een machine of installatie. Men kan er namelijk grotendeels van uitgaan dat de werkzaamheden aan de machine of installatie zijn afgerond. 

Een werkvergunningen systeem staat niet op zichzelf en om de veiligheid te kunnen garanderen moet dit in de praktijk vrijwel altijd worden ondersteund door een systeem welke de veiligheid waarborgt als het werkvergunningensysteem faalt. In de praktijk wordt het werkvergunningensysteem samengevoegd met een Lock-out-Tag-out procedure om de veiligheid te garanderen.

Het opstellen en waarborgen van een werkvergunningen systeem in combinatie met een Lockout- Tag-out procedure is een gecompliceerd proces waarbij technische, praktische en veiligheidskundige zaken door elkaar heen lopen.

Met ruim 25 jaar ervaring binnen de industrie kunnen wij u hierin ondersteunen.

Heeft u nog vragen m.b.t. een werkvergunningen systeem en/of Lock-out-Tag-out procedure?

Laat het ons weten, dit kan telefonisch, per mail of via ons contactformulier.

Wilt u het veiligheidsbewustzijn onder uw werknemers verhogen?

Dan is een van onderstaande trainingen, zoals de Lock-Out - Tag-Out / LOTOTO, Workshop risico kijken en/of de NEN3140  zeker aan te raden: