OPSTELLEN RI&E


Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin vermeld welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen.

Let op ! Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen!!

Actueel houden:

Wanneer de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de RI&E worden aangepast. Zoals bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers.

Voorbeelden voor inventarisatie:

Risico's op de werkplek kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Veiligheid van machines;
  • Lichamelijke belasting door tillen, bukken, of steeds herhalende bewegingen;
  • Bijzondere risico's voor jongeren of zwangere vrouwen;
  • Lawaai;
  • (Fijn) Stof;
  • Straling;
  • Het werken met gevaarlijke stoffen.

 

Wij helpen u graag bij het opstellen van uw RI&E. Heeft u nog vragen?

Laat het ons weten, dit kan telefonisch, per mail of via ons contactformulier.