TRAJECT NAAR VCA CERTIFICERING


VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen.
Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.
In de praktijk is deze checklist een manier om uw bedrijf veiliger en gezond te maken of te houden voor alle medewerkers.

Daarmee verkleint u de kans op ongevallen en op uitval van uw personeel.

Doel:

Veilig werken is een proces van bewustwording, een onderdeel van het bedrijf en de bedrijfscultuur.

Theorie:
Er moet een keuze worden gemaakt tussen VCA* certificering, VCA ** certificering of VCA Petrochemie. Het aantal personeelsleden, of u hoofd– of onderaannemer bent en of er binnen uw bedrijf sprake is van chemische activiteiten is bepalend in deze keuze.

Praktijk:
De Veiligheidskundige van “Safetyprepare” zal een VCA handboek voor uw bedrijf opstellen. Uw werknemers worden bij het VCA systeem betrokken en werkplekinspecties en veiligheidsbijeenkomsten (Toolboxmeetings) worden opgestart.

Inhoud van het VCA certificering traject:

Het VCA certificering traject  kan afhankelijk van de eigen inzet en het nakomen van het van tevoren vastgelegde stappenplan in circa 6 tot 9 maanden binnen uw bedrijf worden ingevoerd. Zodra het systeem binnen uw bedrijf is ingeburgerd, wordt de certificering aangevraagd. Het traject omvat onder meer de volgende stappen:

  • Veiligheidsvoorschriften bij indiensttreding
  • Veiligheidsinstructie regels en voorschriften
  • Werkplekinspecties
  • Systeem periodieke keuring van middelen
  • Procedure bij ongeval/incident plus melding hiervan
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Houden van toolbox (VGM) bijeenkomsten

 

Veiligheidskundige ondersteuning

Als VCA gecertificeerd bedrijf heeft u de mogelijkheid u te laten ondersteunen door een veiligheidskundige die uw veiligheidsfunctionaris aantoonbaar ondersteund.
Uw VGM functionaris moet dan minimaal in het bezit zijn van VOL-VCA en de Veiligheidskundige dient een geldig diploma volgens Hobéon SKO te hebben.
Wij bieden u graag deze ondersteuning en hebben hiervoor een speciaal contract waarmee u kunt aantonen dat u deze ondersteuning geniet.

De wijze van ondersteuning wordt afgestemd op uw bedrijf, samen met u kijken wij wat nodig is voor uw bedrijf.


Naar : Veiligheidskundige ondersteuning VCA

Contact:

Wilt u een vrijblijvend gesprek aanvragen met onze veiligheidskundige m.b.t. een VCA-traject?

Laat het ons weten, dit kan telefonisch, via de mail of via ons contactformulier.