ADVIES MACHINEVEILIGHEID


Alle machines die zijn gebouwd na 1995 moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en het Warenwetbesluit machines. Het Warenwetbesluit machines geeft aan dat een machine bij normaal gebruik geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid en gezondheid van mensen in zijn omgeving. De machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden. De veiligheid van deze machines wordt dan ook aangetoond met een CE-markering.

 

Tijdens inspecties beoordeelt de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, het gevaar en de risico's van de arbeidsmiddelen en machines. Als er een risico bestaat voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers kan de Inspectie SZW een sanctie opleggen.

De Inspectie SZW  kan na het opleggen van de sanctie, de werkgever alsnog opdracht geven om technische en/of organisatorische maatregelen te nemen. Daarmee moet het risico worden teruggebracht tot ten minste een aanvaardbaar niveau.

 

Ook kan de Inspectie SZW doen besluiten de werkzaamheden voor onbepaalde tijd te moeten staken.  De Inspectie SZW controleert of de werknemers goed zijn geïnformeerd over hoe de zij de machines moeten gebruiken. De inspecteurs controleren tevens ook of machines goed worden onderhouden en gekeurd. 

 

Heeft u voor bepaalde machines binnen uw bedrijf advies nodig, of twijfelt u of uw technisch dossier op orde is?

 

Wij bieden u ondersteuning bij uw project begeleiding, inzake machinerichtlijnen CE, modificaties of reeds uitgevoerde modificaties, NEN normen, ISO normen of de conformiteit inzake de richtlijn voor arbeidsmiddelen.

  • Het uitvoeren van een machine RI&E;
  • Een inventarisatie van onderhoudsplannen.

 

Heeft u nog vragen m.b.t. Advies Machineveiligheid?

Laat het ons weten, dit kan telefonisch, per mail of via ons contactformulier. 

 

Bent u verantwoordelijk voor de aanschaf van machines binnen uw bedrijf? :

Dan is het volgen van onze Machineveiligheid training wellicht een kennisvolle training voor u, meer informatie over deze training vindt u via onderstaande button: 

 

Wilt u het veiligheidsbewustzijn onder uw werknemers verhogen?

Dan is een van onderstaande trainingen, zoals de LOTOTO, Workshop risico kijken en/of de NEN3140  zeker aan te raden: