LOCK-OUT TAG-OUT PROCEDURE


De Lock-Out Tag-Out procedure beschermd personen tegen de gevolgen van het wederom in bedrijf nemen van een installatie en/of elektrisch aangedreven apparaat door onachtzaamheid tijdens het oplossen van een storing of het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.

Ook zou dit bijvoorbeeld een hiaat kunnen betreffen in het werkvergunningen-systeem, waardoor opgeslagen energie in het algemeen vrijkomt op een nog niet gewenst moment. Hierbij kan het dus gaan om elektrische spanning en hydraulische spanning maar ook om pneumatische en mechanische spanning.

In het kort komt het er op neer dat personen worden behoed voor het onachtzaam handelen van zichzelf en anderen. Dit door de spanning voerende delen zoals hierboven beschreven te blokkeren tegen het loslaten van energie.

 

Ook in drukvaten, hydraulisch of pneumatisch , kan verborgen energie opgeslagen zitten. Een Lock-Out Tag-Out procedure moet dan ook geschreven worden op de machine of installatie. Deze kan in kaart worden gebracht door alle uit te voeren werkzaamheden onder de loep te nemen, te denken valt aan het uitvoeren van een TRA (Taak Risico Analyse).

 

Een Lock-Out Tag-Out procedure is in beginsel een harde lijn en bestaat uit een paar stappen. Er moet rekening gehouden worden met het gegeven dat elke machine of installatie er andere risico's op na kan houden.

 

Vanuit deze zienswijze is het zinvol dat de Lock-Out Tag-Out procedure geruime tijd voordat er werkzaamheden aan de machine of installatie   plaats gaan vinden, in kaart worden gebracht.

 

Het opstellen en waarborgen van een Lock-Out Tag-Out procedure is een gecompliceerd proces waarbij technische, praktische en veiligheidskundige zaken door elkaar heen lopen.

Met ruim 25 jaar ervaring binnen de industrie kunnen wij u hierin ondersteunen.

Heeft u nog vragen m.b.t. een werkvergunningen systeem en/of Lock-out-Tag-out procedure?

Laat het ons weten, dit kan telefonisch, per mail of via ons contactformulier.

Wilt u het veiligheidsbewustzijn onder uw werknemers verhogen?

Dan is een van onderstaande trainingen, zoals de Lock-Out - Tag-Out / LOTOTO, Workshop risico kijken en/of de NEN3140  zeker aan te raden: