VEILIG HIJSEN EN HEFFEN


Inleiding:

In deze training wordt het veilig en verstandig omgaan met hijswerktuigen en hijsgereedschappen behandeld.

Deze training is tevens geschikt als opfriscursus.

Voor wie?:

In Arbowet artikel 8, opleiding en onderricht, eist dat medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren zoals die van bijvoorbeeld intern transport of het gebruik van hijsmiddelen, een veiligheidsopleiding hebben gevolgd.

De training is bedoeld voor iedereen die met hijswerktuigen en hijsgereedschappen, of dat nu dagelijks is of incidenteel, moet werken.

Inhoud:

Tijdens de training veilig hijsen en heffen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie:

  • Wet- en regelgeving;
  • Hijswerktuigen;
  • Hijsgereedschappen;
  • Aanslaan van lasten;
  • Veilig hijsen.

Praktijk:

Het praktische deel van de training voer je altijd uit onder leiding van een instructeur.

Alle opdrachten die je moet uitvoeren om goed te leren werken met hijswerktuigen en -gereedschappen komen aan bod.

 

Na toetsing door onze instructeur ontvangt u bij een positief resultaat binnen enkele dagen uw Veilig Hijsen en Heffen certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Locatie:

De training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de aard van de werkzaamheden binnen uw bedrijf en de in gebruik zijnde transportmiddelen. 

De training wordt dan ook in company gegeven, daar waar de cursisten werkzaam zijn.

Schrijft u zich individueel in dan kan het zijn dat wij na toestemming van het bedrijf waar wij een training verzorgen u daar plaatsen.

Dit gaat altijd in overleg samen met u.

Tarieven:

€ 229,95 per persoon excl. btw

De training kan doorgang vinden vanaf 6 personen (op uw locatie), heeft u meer dan 6 personen vraag dan om een vrijblijvende offerte voor een passend aanbod.

Duur:

hele dag